Tjänster

Jag jobbar framförallt med viktminskning och med coaching. Välkommen att höra av dig om du har frågor angående någon av tjänsterna.

Paketlösningar

Viktminskning, 3-månaderspaketet

Paket med 10 samtal samt hemuppgifter mellan varje tillfälle. Kontakt ca en gång per vecka.

  • Inledande mejlkontakt samt telefonsamtal à 30 min
  • 2 längre telefon- eller video samtal à 45 min
  • 7 uppföljande kontakter via telefon, ca 20 min per tillfälle

Pris: 3.300 kr

Kostrådgivning/coaching per telefon

Individuellt upplägg utifrån dina behov.

Paket med 5 samtal

  • 1 samtal à 45 min
  • 4 samtal à 30 min

Pris: 2.250 kr

Enstaka tillfällen

Besök 45 min

Kostrådgivning/coaching på min mottagning 45 min

Pris: 750 kr (första tillfället 60 min)

Video- eller telefonsamtal 45 min

Kostrådgivning/coaching

Pris: 650 kr 

Video- eller telefonsamtal 30 min

Rådgivning/coaching

Pris: 550 kr

Kontakt
 

 

Kostrådgivning räknas som friskvård så om du har friskvårdsbidrag kan du använda det här.