Studier

Lägre risk för hjärt- och kärlsjukdom hos vegetarianer

I en studie som publicerats i American Journal of Clinical Nutrition har man konstaterat att vegetarianer har 32 % lägre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom än de som inte äter vegetariskt.

44 561 kvinnor och män i England och Skottland ingick i studien, varav 34 % vegetarianer. Vid uppföljningen efter 11 år hade 1 235 personer insjuknat i någon form av hjärt-kärlsjukdom. 1 066 hade vårdats på sjukhus, och 169 hade dött. Vid jämförelsen mellan vegetarianer och övriga hade vegetarianerna 32 % lägre risk att drabbas. De hade också ett lägre BMI, lägre nivåer av icke-HDL-kolesterol och lägre blodtryck. Läs studien här: Risk of hospitalization or death from ischemic heart disease among British vegetarians and nonvegetarians