Studier

För högt och för lågt kalciumintag ökar risken

Forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet har kommit framt till att ett för högt eller för lågt intag av kalcium ökar risken att dö i hjärt- och kärlsjukdom.

Ost

I studien, som har publicerats i British Medical Journal, studerades drygt 61000 kvinnor (födda mellan 1914 – 1948) under i genomsnitt 19 år. Av dem som dog under studiens gång berodde 32 % av dödsfallen på hjärt- och kärlsjukdom. Högst dödlighet i hjärt-och kärlsjudkom hade de vars kalciumintag (från mat och tabletter) översteg 1400 mg/dag. Dödligheten var också högre hos dem som hade ett intag på 600 mg/dag eller lägre. De som hade ett intag över 1400 mg, och där intaget även kom från kalciumtabletter, hade en högre risk att drabbas jämfört med dem som inte tog tillskott.

Forskarna förklarar resultaten med att ett för lågt eller för högt intag av kalcium sätter den normala regleringen av kalcium ur spel, och orsakar förändringar av kalciumnivåerna i blodet.

En annan slutsats man dragit är att man inte generellt bör rekommendera extra kalcium till äldre (som skydd mot benbrott) utan endast till dem som inte äter tillräckligt.

Läs mer här: Risk of cardiovascular death doubled in women with high calcium intake

Kommentar till kalciumintag

De vanligaste källorna till kalcium i svensk mat är, enligt undersökningen Riksmaten, mjölk och ost. Rekommenderat dagligt intag för vuxna är 800 mg. För gravida och ammande är rekommendationen 900 mg.

  • 1 glas mjölk = 240 mg kalcium
  • 1 skiva ost = 110 mg

1400 mg* motsvarar 6 glas (1,2 liter) mjölk eller 13 ostskivor (15 gram per skiva).

* De personer i studien som åt mer än 1400 mg per dag hade en ökad risk att dö i hjärt- och kärlsjukdom.