Dietisttjänster

De flesta av mina klienter har jag kontakt med per telefon och mejl. Från början erbjöd jag det bara som ett komplement till besök, men efterhand har jag gått över till att nästan enbart jobba på det sättet. Det finns flera fördelar, som t ex att du inte behöver bo i närheten av mig för att vi ska kunna prata med varandra och att du inte behöver transportera dig till en specifik plats för våra samtal. Många tycker också att det är skönt att kunna vara hemma och prata i lugn och ro. För de flesta fungerar det lika bra som att ses på riktigt, men jag har även möjlighet att ta emot i min privata mottagning om du skulle föredra det.