Coaching

Vad har du för drömmar och drivkrafter?

I coaching är utgångspunkten att vi har resurser inom oss som vi ofta kan utnyttja på ett bättre sätt eller i större omfattning. Att hitta sina drivkrafter kan frigöra enorma mängder energi. En ökad kunskap om vad du faktiskt tycker kan också öka din förståelse både för dig själv och för andra. Om du har för vana att trycka undan dina behov istället för att lyssna på dina känslor kan det också ta sig uttryck i att du äter för mycket.

 

Coachingrelationen

Coachingrelationen är en jämlik relation mellan coachen och klienten, där klienten ses som expert på sig själv. Coachen har tystnadsplikt och har hela tiden klientens bästa i åtanke. Coaching är ingen terapeutisk behandling, utan klienten förutsätts vara frisk och resursstark (se bild nedan), intresserad av sin egen utveckling och villig att lägga tid på att komma framåt i processen. I coaching är det “härifrån och framåt” som ligger i fokus, d v s klientens nuläge och det önskade läget framåt i tiden. Vad som har gått fel tidigare är mindre intressant.

Frisk och resursstark

Balans – drömmar – drivkrafter

Vad gör dig glad? Vad ger dig energi? Att känna sig trygg i sina livsval och värderingar gör det möjligt att leva livet på det sätt man själv vill. Det är många aktörer i vårt moderna samhälle som slåss om att påverka oss i olika riktningar, och det är inte helt lätt att veta vad man egentligen vill. Vad har du för drivkrafter? Vad drömmer du om? Hur kan du hitta balans i din tillvaro?

Vad är coaching?

Coaching är ett tydligt och strukturerat sätt att samtala där coachen hjälper dig att plocka fram vad som är viktigt. Grundtanken i coaching är att det inom oss alla finns kunskap om vad det är vi bör göra för att må bra och lyckas med det vi önskar. Syftet med coachingen är att lyfta och utveckla det starka, friska och positiva och skapa motivation att genomföra det.

Balanshjulet

Kanske vet du redan vad du vill förändra eller utveckla i ditt liv. Eller så har du bara en känsla av att det är något som saknas. Professionell coaching kan hjälpa dig att komma vidare i dina funderingar. Ett bra sätt att få överblick över nuläget kan vara att fylla i Balanshjulet (se bild). Balanshjulet är ofta utgångspunkten för det första coachingsamtalet.

 

Balanshjul

Vad gör coachen?

International Coach Federation (ICF) har definierat 11 kärnkompetenser för professionell coaching. De är:

Kärnkompetens Vad du kan förvänta dig av din coach
1. Etik och professionalism Följer ICF:s etiska riktlinjer och agerar professionellt.
2. Coachöverenskommelsen Upprättar en coachingöverenskommelse med dig som klient.
3. Förtroende och närhet Gör sitt bästa för att du ska känna dig bekväm i coachingsituationen.
4. Coachingnärvaro Är närvarande i tanke och uppmärksamhet och kan fånga upp det som händer i stunden på ett flexibelt sätt.
5. Aktivt lyssnande Lyssnar aktivt och utan att blanda in sina egna åsikter.
6. Kraftfulla frågor Ställer frågor som tar dig framåt.
7. Direkt kommunikation Kommunicerar enkelt och tydligt och stämmer av så inga missförstånd uppstår.
8. Skapa medvetenhet Återkopplar och förtydligar det du på olika sätt kommunicerar.
9. Planering och målsättning Hjälper dig att sätta upp mål som är i linje med dina drömmar och visioner.
10. Utforma handlingar Tror på dig och din förmåga och hjälper dig att utforma handlingar som tar dig mot ditt mål.
11. Framsteg och ansvarstagande Håller dig ansvarig för din egen utveckling.


Coach Companion