Nyheter

Är LCHF bäst?

Ja, för vuxna som har BMI > 30 är LCHF den mest effektiva metoden för viktminskning. På kort sikt. På lång sikt finns ingen skillnad mellan LCHF och andra dieter. Det framkommer i den SBU-rapport som tagits fram för att utvärdera mat vid fetma.

Skönt att det äntligen kommer en vetenskaplig rapport med tyngd som berör LCHF. Känns bra att kunna stötta den som vill välja den dieten utan att känna oro för att det gör skada. Det är dock viktigt att skilja på det vi vet, och vad som fortfarande är olika förespråkares personliga åsikter. Det är faktiskt bara en enda punkt i sammanfattningen av rapporten som handlar om LCHF, men det är den enda som har lyfts fram i media.

Grönsaker i ugnHur som helst så är det alltid bra när gamla sanningar ifrågasätts och granskas på nytt. Det som är mindre bra är kanske när mediarapporteringen mera syftar till att skapa rubriker än berätta hur det förhåller sig. Exempelvis lyfts medelhavskost fram i SBU-rapporten som en kost som ger lägre risk för insjuknande och död i hjärt-kärlsjukdom, och man förordar i första hand omättat fett.

Det finns inte en enda diet som passar alla, och det finns naturligtvis inte en enda orsak till att människor är överviktiga. LCHF kan vara en bra metod för att komma igång med viktnedgången, och för en del kanske det blir en livsstil. För andra passar det bättre med någon annan metod. Men den stora utmaningen är, precis som tidigare, att hålla fast vid sina nya vanor. För att lyckas med det är det viktigt att vinsterna upplevs som större än det man får avstå, och att man hittar en metod man trivs med.

Läs de viktigaste punkterna från SBU-rapporten, Mat vid fetma – En systematisk litteraturöversikt här nedanför, eller sammanfattningen från SBU här: SBU-rapporten

SBU-rapporten i korthet

OBS! Samtliga slutsater i rapporten gäller bara personer med fetma, d v s med BMI >30.

Viktnedgång hos vuxna

  1. Flera olika råd om kost- och dryckesvanor kan minska vikten. 
  2. På kort sikt (6 månader) är LCHF mest effektiv för viktminskning.
  3. På lång sikt finns inga skillnader i effekt på viktnedgång mellan olika dieter.

Barn och ungdomar

  1. Råd om ökat intag av mjölk kan leda till viktnedgång
  2. Vetenskapligt underlag saknas för övriga kostråd

Bibehållande av vikt

  1. Lågfettkost med kolhydrater av bra kvalitet (lågt glykemiskt index) och/eller högt proteininnehåll fungerar bättre för att bibehålla en viktminskning än lågfettkost med “snabba kolhydrater” (högt glykemiskt index)
  2. Vetenskapligt underlag saknas för övriga koster som LCHF och medelhavskost

Hjärt-kärlsjukdom

  1. Råd om medelhavskost (ökat intag av olivolja, nötter och mandel) ger lägre risk för insjuknande och död i hjärt-kärlsjukdom
  2. Stort intag av kaffe ger också lägre dödlighet

Mat och vanorDiabetes

Högre risk att insjukna om man dricker söta drycker.

Kunskapsluckor

Det går inte bedöma påverkan på dödlighet, sjuklighet eller vikminskning hos personer med fetma gällande: frukt, grönsaker, fullkornsprodukter, baljväxter, potatis, sojaprodukter, kött och charkprodukter. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.